Các mẫu đơn xin nghỉ phép hay nhất

Trong quá trình làm việc trong các cơ quan nhà nước, các công ty … bạn không may bị ốm đau, hay cần đi du lịch với gia đình, đi đám cưới, đi ma chay, chuẩn bị sinh nở hay vì một lý do đột xuất nào đó mà bạn cần nghỉ phép. Muốn được nghỉ phép thì các bạn cần viết đơn xin nghỉ phép để gửi lên ban giám đốc hay bộ phận trực tiếp quản lý bạn để được xét duyệt và đồng ý cho nghỉ.

Nếu cơ quan, công ty của bạn yêu cầu các bạn viết đúng theo mẫu đơn xin nghỉ phép của họ thì bạn đã có mẫu do cơ quan công ty cung cấp. Nếu chưa có mẫu đơn xin nghỉ phép thì các bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin nghỉ phép hay nhất dưới đây để viết đơn xin nghỉ phép đúng chuẩn và phù hợp với mục đích xin nghỉ của bạn.

Dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ phép hay nhất, theo các mục đích nghỉ phép tương ứng.

Mẫu đơn xin nghỉ phép cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng……………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng HC-NS  và Trưởng bộ phận.……. cho tôi nghỉ …… ngày.

Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: …………………….…………………………………………………………………………………………

Lý do nghỉ phép:……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần: …..…………………………………………………………………………………….

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận!

Xin trân trọng cảm ơn!

……….., ngày   tháng    năm   

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:     – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

                   – Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

                   – Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: ………………………….

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………Tại: ……………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……………………………………………. cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương,

từ  ngày……………đến ngày …………..

Lý do nghỉ phép:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin tự nguyện ……………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Giám Đốc         Phòng HC – NS   Trưởng bộ phận     

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)           

……, ngày…..tháng…..năm

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép lựa chọn diện nghỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận ………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày ………………… đến ngày: ……………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………

Nghỉ theo diện:  Việc riêng       Phép năm           Nghỉ ốm             Nghỉ chế độ

Chế độ phép năm: ……………………… Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

Người thay thế công việc: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nghỉ phép: ……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trưởng phòng HC-NS             Đơn vị    

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày…..tháng…..năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép hưởng thai sản

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————– 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:………………………………….

Số CMTND:…………………………….Ngày cấp………………………. Nơi cấp………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ………………………. hiện đang công tác tại……………………………………………………………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

……………………………

Hi vọng với những mẫu đơn xin nghỉ phép mà bài viết cung cấp, các bạn có thể dễ dàng viết được đơn xin nghỉ phép phù hợp cho mình. Chúc các bạn thành công!

Giới thiệu: Minh Quỳnh

Minh Quỳnh là thạc sỹ tâm lý học, chủ trang web Kết Nối Phụ Nữ, chuyên chia sẻ thông tin hữu ích nhất cho phụ nữ dùng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau!

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin