ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ・อัพเดทล่าสุดในปี 2023

คุณกำลังอ่าน: “ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 2100000 ครั้ง/เดือน. วันนี้ phunuketnoi.com จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ในบทความนี้

Contents

ผลการค้นหาของ Google:

คำศัพท์กฎหมาย ภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับนักกฏหมาย – Lawsiam

Law Dictionary, คำศัพท์กฎหมาย ภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับนักกฏหมาย | พจนานุกรม กฎหมาย อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย …. => อ่านเลย

Law Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ กฎหมาย

2 ก.ค. 2019 — 2 ก.ค. 2019Share this: ศัพท์เฉพาะน่ารู้ฉบับ Exclusive ขอเสนอ Law Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ ‘กฎหมาย …. => อ่านเลย

english for lawyers วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

ข้อสอบจะทดสอบ 3 ส่วน. •ส่วนที่ 1 ให้แปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจ านวน 4 ค า (4 คะแนน).. => อ่านเลย

english for lawyers วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

ข้อสอบจะทดสอบ 3 ส่วน. •ส่วนที่ 1 ให้แปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจ านวน 4 ค า (4.. => อ่านเลย

“นักกฎหมายทีดีต้องรู้จักใช้ภาษากฎหมาย ได้อย

คําศัพท์พืนฐาน แปลตัวบทและประโยค อ่านจับใจความ … ทบทวนการใช้ศัพท์ “Law” และภาษาอังกฤษว่าด้วย “กฎหมาย” … I was admitted to the Thai Bar in 2018.. => อ่านเพิ่มเติม

english for lawyers วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

❑ตัวอย่างประโยคที่มีค าศัพท์เรียกชั้นศาล. The Court of Justice is classified into three levels consisting of Courts of First Instance, Courts of.. => อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ (ไทย) คำอธิบำย หมำยเหตุ แหล่งอ้ำงอิง-ภำ

ศัพท์ในการร่างกฎหมายซึ่งเทียบ. จากตัวบทแปล. กฎ. Regulation. Noun. ปทานุกรมค าศัพท์. ภาษาอังกฤษ-ไทยในกฎหมายว่า. ด้วยการควบคุมอาคารส านัก.. => อ่านเพิ่มเติม

หมวด 1 คาศัพท์ในชั้นสอบสวน (122 คา) 1

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4. (แก้ไขเพิ่มเติม), หน้า 13. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ. หนังสือศัพท์นิติศาสตร์.. => อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์กฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict

definition, legal, บทนิยามศัพท์กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]. English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use …. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ”

ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ คําศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย พจนานุกรม กฎหมาย อังกฤษ-ไทย online ศัพท์กฎหมาย อังกฤษ ไทย กฎหมาย อังกฤษ ไทย Thai อังกฤษ กฎหมาย ศัพท์ ศัพท์ อังกฤษ กฎหมาย ศัพท์ อังกฤษ ไทย ศัพท์ อังกฤษ ไทย ศัพท์ ศัพท์ อังกฤษ กฎหมาย Thai ศัพท์ ศัพท์ กฎหมาย ศัพท์ อังกฤษ ไทย กฎหมาย ศัพท์กฎหมายไทย อังกฤษ ศัพท์กฎหมาย Thai .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ อยู่ในหัวข้อ Q&A (ไทย) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

“การใช้ภาษากฎหมายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสละ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย “ในระดับเนติบัณฑิต” … คําศัพท์พืนฐาน แปลตัวบทและประโยค อ่านจับใจความ … I was admitted to the Thai Bar in 2020. => อ่านเพิ่มเติม

english for lawyers วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

23 ม.ค. 2020 — 23 ม.ค. 2020ข้อสอบจะทดสอบ 3 ส่วน. •ส่วนที่ 1 ให้แปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจ านวน 4 ค า (4.. => อ่านเพิ่มเติม

หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ – Attorney285

ENGLISH FOR LAWYERS รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิต. 132.05 บาท. 139.00 บาท. สั่งซื้อ. ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ … => อ่านเพิ่มเติม

The FSG – รวมคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย…

35.solicitors ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 36. barristers สามารถว่าความได้. Opps ! ข้อ .35 จะมีลักษณะคล้าย legal officer ข้อ 36. คล้ายทนายความของไทย คือมีตั๋ว … => อ่านเพิ่มเติม

ฉบับเตรียมสอบ ประมวลคำศัพท์กฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

ศัพท์กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติมาตรฐานและที่เป็นหลักการ. 2. คดี. 3. ความปกครอง. 4. ความผิด. 5. ความสามารถของบุคคล. 6. คู่ความในคดีแพ่ง. 7. คู่ความในคดีอาญา. => อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ

english for lawyers วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย

23 ม.ค. 2020 — 23 ม.ค. 2020ข้อสอบจะทดสอบ 3 ส่วน. •ส่วนที่ 1 ให้แปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจ านวน 4 ค า (4. => อ่านเพิ่มเติม

หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ – Attorney285

ENGLISH FOR LAWYERS รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิต. 132.05 บาท. 139.00 บาท. สั่งซื้อ. ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ … => อ่านเพิ่มเติม

The FSG – รวมคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย…

35.solicitors ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 36. barristers สามารถว่าความได้. Opps ! ข้อ .35 จะมีลักษณะคล้าย legal officer ข้อ 36. คล้ายทนายความของไทย คือมีตั๋ว … => อ่านเพิ่มเติม

ฉบับเตรียมสอบ ประมวลคำศัพท์กฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

ศัพท์กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติมาตรฐานและที่เป็นหลักการ. 2. คดี. 3. ความปกครอง. 4. ความผิด. 5. ความสามารถของบุคคล. 6. คู่ความในคดีแพ่ง. 7. คู่ความในคดีอาญา. => อ่านเพิ่มเติม

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภ

13 ก.พ. 2020 — 13 ก.พ. 2020วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย … English for Lawyers, the Thai Bar Association … ตัวอย่างการใช้ค าศัพท์หมวดCriminal law – offences. => อ่านเพิ่มเติม

ประมวลศัพท์ กฎหมาย ไทย – อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและ …

ประมวลศัพท์ กฎหมาย ไทย – อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 – 2 – 3. Call Number : 340.03 ต7ป 2501. Author : ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม. => อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English …

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์กฎหมาย ภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับนักกฏหมาย – Lawsiam คืออะไร – คู่มือเกม – การเล่นเกม – เล่นเลย

 • คำจำกัดความ: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ? => ดูเลย
 • ทำไม: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ? => ดูเลย
 • ฉันจะ: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • วิธี ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ชอบ? => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ทำอย่างไร => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ ดีกว่า => ดูเลย
 • ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ค้นหา: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • โปรไฟล์: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • แผน:ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • รหัส: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย
 • เล่นเกมเลย – วิธีเล่น – คู่มือเกม: ศัพท์ กฎหมาย ไทย อังกฤษ => ดูเลย

Giới thiệu: Minh Quỳnh

Minh Quỳnh là thạc sỹ tâm lý học, chủ trang web Kết Nối Phụ Nữ, chuyên chia sẻ thông tin hữu ích nhất cho phụ nữ dùng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau!

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin